น้ำผึ้ง (Honey)

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง

มนุษย์นำน้ำผึ้งมาใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของอาหารและยา รักษาโรคมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยย้อนหลังไปอย่างน้อย 700 ปีก่อน คริสตศักราช เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่มนุษย์นำน้ำผึ้งมาเป็นส่วนสำคัญในการปรุงอาหาร ยารักษาโรค เครื่องสำอาง หรือแม้กระทั่ง เป็นหนึ่งในเครื่องสังเวยแด่เทพเจ้า

“Miracle Food” อาหารมหัศจรรย์ของนักกีฬา

มนุษย์นิยมกินน้ำผึ้งเพื่อสร้างพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสมัยโบราณ ที่ก่อนลงแข่งขันทุกครั้ง นักกีฬาจะได้รับอาหารชนิดพิเศษที่ไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างกำลังวังชาเท่านั้น ยังทำให้พวกเขาเล่นกีฬาได้ดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อ เช่น น้ำผึ้ง และมะเดื่อ ตากแห้ง

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้ได้ค้นพบว่า น้ำผึ้งมี ส่วนช่วยให้นักกีฬาเล่นกีฬาได้ดีขึ้นจริง นักวิจัยได้นำอาสาสมัครชาย หญิงที่เป็นนักกีฬายกน้ำหนักจำนวน 39 คน โดยให้นักกีฬาเหล่านี้ยกน้ำหนักทันที หลังจากที่พวกเขาได้รับอาหารเสริมจำพวกโปรตีนผสมกับ คาร์โบไฮเดรต เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน เช่น น้ำตาล แป้งมอลโตเดกซ์ ตริน (Maltodextrin) ซึ่งเป็นแป้งที่ทำจากธัญพืชชนิดหนึ่ง และน้ำผึ้ง นักวิจัยพบว่าอาสาสมัครที่กินอาหารเสริมโปรตีนผสมน้ำผึ้ง จะมีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดช่วงระยะที่มีการแข่งขัน และสามารถยกน้ำหนักได้ดีที่สุด นักวิจัยจึงสรุปน้ำผึ้งเป็นแหล่งของ คาร์โบไฮเดรตที่ช่วยให้นักกีฬาเล่นกีฬาได้ดี มากกว่าอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรตชนิดอื่น

  • น้ำผึ้ง 1 ช้อนทุกวัน ต้านความชรา เคล็ดลับความสาวสองพันปี

จากงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมของ American Chemical Society ใน Anaheim, CA ในวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2004 พบว่าการกินน้ำผึ้งทุกวันจะช่วยเพิ่มระดับของสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดให้มากขึ้น นักวิจัยได้ทำการทดลองคุณสมบัติในการต้านความเสื่อมโทรมของน้ำผึ้ง กับอาสาสมัครจำนวน 200 คน โดยให้อาสาสมัคร กินน้ำผึ้งประมาณ 4 ช้อนโต๊ะทุกวัน เป็นเวลา 29 วัน นอกเหนือจากอาหารมื้อปกติ ก่อนที่จะนำตัวอย่างเลือดมาตรวจ นักวิจัยพบความสัมพันธ์กันระหว่างน้ำผึ้งและระดับของสารต้านอนุมูลอิสระ และลงความเห็นว่าการกินน้ำผึ้งในปริมาณที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยปกป้องเซลล์ของร่างกายจากอนุมูลอิสระ อันจะนำไปสู่ความเสื่อมโทรม และโรคร้ายได้

เพื่อช่วยต้านความชรา รวมไปจนถึงความเสื่อมโทรมอื่นๆ คุณ อาจใช้น้ำผึ้งทาขนมปังแทนเนยไขมันสูง ใช้แทนสารให้ความหวาน จำพวกน้ำตาลทรายขาวในอาหารหรือเครื่องดื่มอื่นๆ นอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติที่หวานหอมให้แก่อาหารและเครื่องดื่มเหล่านั้นแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพผิวพรรณและความงามด้วยเช่นกัน

Man uses honey for both food and medicine. Treatment of diseases since ancient times By going back at least 700 For centuries BC, people brought honey to be an important part of cooking. Cosmetic or even medicine Is one of the gods.

“Miracle Food” Wonderful food

Humans prefer to eat honey to create energy. Especially in the ancient Olympic Games That before every race Athletes will receive special food that not only helps to strengthen Also makes them sport incredibly better, such as dried honey and figs.

Recent scientific research has found that Honey can help athletes to play sports better. The researchers brought male volunteers. A woman who is a weightlifter of 39 people, allowing these athletes to lift weight immediately. After they received a protein supplement mixed with Carbohydrates for use as energy sources such as sugar, maltodextrin (Maltodextrin) flour, which is a flour made from one kind of cereal. And honey, researchers found that volunteers who eat honey protein supplement There will be blood sugar levels at the appropriate level throughout the competition period. And can lift the weight best The researchers therefore concluded honey as a source of Carbohydrates that help athletes play sports well More than food Other carbohydrates

น้ำผึ้ง

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.y6780.com