เนื้อไก่(Chicken)

เนื้อไก่(Chicken)

เนื้อไก่

ไก่เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพดี วิตามินบี6 ไนอะซิน ซีลีเนียม และฟอสฟอรัส มนุษย์รู้จักเลี้ยงไก่เพื่อเป็นอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณ คาดว่ามนุษย์นำไก่มาเลี้ยงไว้ภายในเขตที่อยู่อาศัยเมื่อประมาณ 4,000 ปี ก่อนในแถบเอเชียใต้ มนุษย์นิยมนำไก่มาปรุงเป็นอาหารมาช้านาน ทั้ง ในยามที่ไก่มีราคาแพง และเป็นอาหารที่หรูหรา หรือแม้กระทั่งในยามที่ มันเป็นอาหารที่ไร้ค่าไม่มีใครเหลียวแลก็ตาม

ในช่วงตอนต้นของประวัติศาสตร์ อาหารการกินของชาวอเมริกัน ชาวยุโรป ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่อเมริกาได้นําไก่ติดตัวพวกเขามาด้วย ในตอนแรก ชาวอเมริกันเลี้ยงไก่ไว้ในครัวเรือนเพื่อเป็นอาหารของครอบ ครัวตน แต่เมื่อประชากรมีมากขึ้น พวกเขาจึงเลี้ยงไก่รวมกันเป็นฝูง และ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในเวลาต่อมา

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ได้มีการพัฒนากระบวนการขนส่ง และการแช่เย็น ทำให้มีการเลี้ยงไก่มากขึ้น จากเดิมที่เลี้ยงเพื่อเป็น อาหารของใครของมัน กลายเป็นเลี้ยงเพื่อการค้าจนกระทั้งหลังสงคราม โลกครั้งที่สอง ที่การเลี้ยงไก่ได้มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ไก่มีวางจำหน่ายทุกหนแห่ง และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไปแทบทุกประเทศทั่วโลก ในปัจจุบันประเทศที่มีการส่งไก่เป็นสินค้า ออกที่สําคัญได้แก่ จีน บราซิล สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเม็กซิโก

  •  ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันในคนชรา

ไก่เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี โดยพบว่าไก่ 4 ออนซ์ จะให้ โปรตีนมากถึงร้อยละ 67.6 ของปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน งานวิจัยมากมายแสดงให้เห็นว่าประชากรบางกลุ่ม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งคนชรา จะได้รับอาหารที่มีโปรตีนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของร่างกาย โปรตีนทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนจากสัตว์ เป็นสาร อาหารสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ลดอัตราการสูญเสียมวลกระดูกในคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชรา ในงานวิจัย ชิ้นหนึ่งได้มีการนำอาสาสมัครชายหญิงอายุระหว่าง 70-90 ปี โดยอาสา สมัครดังกล่าวจะได้รับอาหารที่เป็นโปรตีนสูงอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะ เวลา 6 เดือน เมื่อเวลาผ่านไป คณะนักวิจัยพบว่าอาสาสมัคร เหล่านั้น มีอัตราการสูญเสียมวลกระดูกน้อยกว่าผู้ที่ได้รับโปรตีนในปริมาณน้อย หรือไม่เพียงพอ

Chicken has been a source of good quality protein, vitamin B6, niacin, selenium and phosphorus. Humans have been raising chickens for food since ancient times. It is estimated that humans raised chickens in a residential area about 4,000 years ago in South Asia. Humans prefer to cook chicken for a long time, even when the chicken is expensive. And is a luxurious food Or even when It is worthless food, no one cares.

At the beginning of history The American diet of European settlers in America brought their chickens with them. In the beginning, Americans raised chickens in their households to feed their families, but as the population increased They then raise chickens together in a herd and trade in them later.

In the late 19th century, transportation processes were developed. And chilling Resulting in raising more chickens From the original that was raised to be Whose food is it? Became a party for trade until after the war Second world That the chicken raising has developed and expanded rapidly Causing the chicken to be distributed everywhere And has gained widespread popularity To almost every country in the world At present, the country in which chicken is sent as a product The important products are China, Brazil, USA, Japan and Mexico.

เนื้อไก่(CHICKEN)

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.y6780.com