ข้าวบาร์เลย์ (Barley)

ข้าวบาร์เลย์ (Barley)

ข้าวบาร์เลย์

ข้าวบาร์เลย์เป็นแหล่งของเส้นใยอาหาร ฟอสฟอรัส ทองแดง ซีลีเนียม และแมงกานีส มีสรรพคุณในการช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ต้านมะเร็ง ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ดีต่อผู้ป่วยหอบหืด เบาหวาน ต้านนิวในถุงน้ำดี ลดคอเลสเตอรอล และดีต่อลำไส้

ข้าวบาร์เลย์มีต้นกำเนิดในประเทศเอธิโอเปีย และดินแดนแถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดกันว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกข้าวบาร์เลย์

มานานกว่า 10,000 ปี ในสมัยโบราณ นอกจากข้าวบาร์เลย์จะนิยมใช้ เป็นอาหารสำหรับคนและสัตว์แล้ว ยังนิยมนำไปทำเป็นเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ด้วยเช่นกัน สูตรในการทำไวน์ข้าวบาร์เลย์สูตรแรกของโลก

คิดค้นขึ้นในช่วงปี 2800 ก่อนคริสตศักราช ที่บาบิโลเนีย ไม่เพียงเท่านั้น ในสมัยโบราณยังนิยมนำน้ำข้าวบาร์เลย์มาเป็นส่วนผสมในการทำยา รักษาโรคและอาการเจ็บป่วยอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

สมัยกรีกโบราณ ข้าวบาร์เลย์มีบทบาทสำคัญต่อวัฒนธรรม การทำขนมปัง และยังเป็นอาหารที่ช่วยเพิ่มกำลังวังชาให้แก่นักกีฬา โดย พบว่านักกีฬากรีกโบราณจะต้องกินอาหารที่มีส่วนผสมหลักเป็นข้าว บาร์เลย์ ทั้งในช่วงระหว่างฝึกซ้อมและก่อนลงแข่งขัน เพื่อเสริมสร้าง พละกำลัง ทำให้เล่นกีฬาได้ดี ซึ่งวัฒนธรรมนี้ได้สืบทอดต่อมายังชาว โรมันที่ให้ยกย่องข้าวบาร์เลย์ในฐานะเป็นแหล่งพลังงาน ไม่เพียงเท่านั้น ข้าวบาร์เลย์ยังได้รับการยกย่องในประเทศจีนโบราณ ว่าเป็นสัญลักษณ์ การสืบพันธุ์ของเพศชาย เนื่องจากส่วนยอดของข้าวบาร์เลย์จะหนัก และมีเมล็ดอยู่จำนวนมากนั่นเอง

ในยุโรปยุคกลาง เนื่องจากข้าวสาลีขาดแคลนและมีราคาแพง ชาวยุโรปจำนวนมากจึงหันไปทำขนมปังจากข้าวบาร์เลย์และข้าวไรย์แทน ในศตวรรษที่ 16 ชาวสเปนนำข้าวบาร์เลย์เข้าไปในทวีปอเมริกาใต้ ในขณะที่ผู้อพยพชาวอังกฤษและดัตช์นำเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาในช่วง ศตวรรษที่ 17 จนได้รับความนิยมอย่างสูงในเวลาต่อมา ในปัจจุบันประเทศ ที่มีการผลิตข้าวบาร์เลย์เพื่อการค้ามากที่สุดคือ แคนาดา สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สเปน และฝรั่งเศส

ต้านมะเร็งเต้านม

คณะนักวิจัยแห่ง UK Women’s Cohort Study ได้ทำการ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของเส้นใยอาหาร และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมในอาสาสมัครหญิงจำนวน 35,972 คน พวกเขาพบว่าอาสาสมัครที่กินอาหารที่อุดมไปด้วยเส้นใยจากธัญพืชไม่ ขัดสี เช่น ข้าวบาร์เลย์ รวมไปจนถึงผลไม้ต่างๆ จะมีความเสี่ยงต่อการ เป็นมะเร็งเต้านมลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่กิน อาหารเหล่านี้น้อยหรือไม่ได้กินเลย

จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่กินอาหารที่มีเส้นใยอาหารมากที่สุด (มากกว่า 30 กรัมต่อวัน) จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมลดลง มากถึงร้อยละ 52 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่กินอาหารเหล่านี้น้อยที่สุด (น้อยกว่า 20 กรัมต่อวัน)

​​ Barley (Barley)

Barley is a good source of dietary fiber. Phosphorus, copper, selenium and manganese have properties in helping tissue repair. Anti-cancer, reduce the risk of heart disease Good for asthma patients, diabetes New resistance in the gallbladder Lowering cholesterol And good for the intestines.

Barley originated in Ethiopia. And regions in Southeast Asia Expected that the area is cultivated with barley.

For over 10,000 Years in ancient times, in addition to barley being used Is food for humans and animals Still popular as a beverage Alcohol too The world’s first barley wine recipe.

Invented during the year 2800 BC At Babylonia not only In ancient times, barley juice was used as an ingredient in medicine. Cure diseases and other illnesses Too.

Ancient Greece Barley plays an important role in the bread making culture. And is also a food that helps increase strength to athletes by Found that the ancient Greek athletes had to eat food that has the main ingredient is barley. Both during practice and before the competition To strengthen the power to play sports well Which this culture has been passed down to the people The Romans regarded Barley as an energy source. not only Barley is also regarded in ancient China. That is a symbol Male reproduction Because the amount of barley is heavy And there are a lot of seeds.

ข้าวบาร์เลย์ (BARLEY)

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : Google / youtube

แนะนำติชม : www.y6780.com